Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Manusvetenskap’ Category

Read Full Post »

Studier vid Örebro universitet visar att fler vänsterhänta har dödats under krig mellan människor. Eftersom de flesta människor har hjärta och aorta placerat på vänster sida i bröstkorgen har det medfört att högerhänta lättare har kunnat dödat sina motståndare än vad vänsterhänta har kunnat.

Read Full Post »

Synen på vänsterhänta som något avvikande är inte något nytt fenomen. Genom att undersöka strimmor i tänderna på funna fossila kvarlevor av Homo habilis har man kunnat hittat bevis för högerhänthet redan för 1,8 miljoner år sen. Tidigare studier har visat att vissa delar av Homo habilis hjärnor var specialiserade, vilket visar på att arten var mer lik oss människor än apor, där fördelningen mellan vänster- och högerhänthet är c:a 50/50.

Användandet av verktyg och valet av en mer dominant hand uppstod tidigt i människans utveckling.

Read Full Post »

Högerhänthet har alltid varit förknippat med de manliga egenskaperna styrka, kraft och aktivitet medan vänsterhänthet har förknippats med kvinnlighet, svaghet och passivitet. Bland många stammar i södra Afrika anses den högra handen vara den manliga handen och den vänstra vara den kvinnliga. I Hinduism och Hathayogha anses den högra sidan av kroppen manlig och den vänstra sidan kvinnlig. Även i den judiska Kabbalan, bland gamla keltiska stammar och kulten kring Pythagoras i antikens Grekland gjordes liknande tolkningar.

Hur är det då när det gäller hänthet, kön och sexualitet? Trots ovanstående exempel så visar en stor studie att vänsterhänthet är mer vanligt bland män (11,6 %) än bland kvinnor (8,6 %). I en metaanalys gjord 2008 av 144 olika studier visade det sig att det är 23 % mer troligt att män är vänsterhänta, vilket är ganska nära det förstnämnda resultatet. Förklaringen kan ligga i olika testosteronnivåer samt att mäns och kvinnors hjärnor fungerar lite olika.

Bland homosexuella är möjligheten större att vara vänsterhänt än bland heterosexuella, något som Sigmund Freud påstod redan i slutet av 1800-talet. I en metaanalys gjord 2000 visade det sig att 39 % av homosexuella är vänsterhänta. En studie från 2002 visade på en korrelation mellan homosexuella kvinnor och vänsterhänthet, men inte alls för homosexuella män. En studie från 2003 visade på det motsatta förhållandet. I en studie från 2001 var möjligheten för vänsterhänthet större bland transsexuella och parafiler jämfört med den ”vanliga” befolkningen.

Read Full Post »

behallalugn_genom_att_krama_en_rod_kanguru_tshirtMan har länge trott att det bara är människan som har en hänthet, antingen vänster eller höger, men en färsk studie, gjord av Andrey Giljov, Karina Karenina, Janeane Ingram och Yegor Malashichev på vilda kängurus i Australien och på Tasmanien visar att de flesta kängurus är vänsterhänta. Den vänsterhänta dominansen är speciellt tydlig bland röda och grå jättekängurus.

Read Full Post »

”Har inte vänsterhänta nog med problem? Nu visar en ny studie att de dessutom tjänar mindre än högerhänta personer.”

Jag fick en länk häromdagen till en artikel i Expressen, som hänvisade till forskarrapporten The Wages of Sinistrality: Handedness, Brain Structure and Human Capital Accumulation, skriven av Joshua Goodman, forskarassistent vid John F. Kennedy School of Government vid Harvard University i USA. Enligt rapporten tjänar vänsterhänta 10-12 % mindre i lön jämfört med högerhänta. Resultatet har man kommit fram till genom att analysera faktorer som inkomst, begåvning, familjehistoria och provresultat med hjälp av flera databaser.

Read Full Post »

640px-Homo_sapiens_neanderthalensisHögerhandsnormen är inte bara ett modernt fenomen. Den högra handen har varit norm i mer än 500’000 år. Studier på tänder bland förhistoriska människovarelser, som t.ex. neandertalare, har kunnat fastställa deras hänthet. När våra förfäder skulle behandla djurskinn, höll de en del av djuret i en hand och en annan del i munnen. Genom att studera slitaget på tänderna har man kunnat avgöra vilken hand som var den dominanta. En enda tand räcker att studera.

 

 

Read Full Post »

Nästa gång du ser en överförfriskad person i en barmiljö, kolla i vilken hand som vederbörande bär sitt glas. Chansen är stor att det är i vänster hand. I åratal har det spridits myter om att vänsterhänta har en större risk att bli alkoholister. En studie på 25’000 personer från 12 olika länder har visat att vänsterhänta inte blir lättare alkoholister utan att de bara gillar att kröka oftare. Dock ska detta inte ha något att göra med att vänsterhänta, som en minoritetsgrupp, lever i en mer socialt stressad miljö.

Read Full Post »

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för manuscertifierade arbetsplatser. Det första steget sker genom att varje universitet i landet skapar en handställdhetspolicy för de närmaste åren där manusperspektiv ska vara ett ”naturligt inslag i all utbildning”. Institutionerna ska alltså se till att manusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteraturen är skrivna av vänsterhänta.

Read Full Post »

En grupp människor som ofta glöms bort i samhället är TMIH-personer. När de väl syns hånas de oftast som odugliga och inkompetenta.

TMIH betyder Tummen Mitt I Handen och är ett begrepp som beskriver människor som är klumpiga eller hjälplösa beträffande praktiska göromål. TMIH-människor finns bland både vänster- och högerhänta och anses inom manusvetenskapen vara en diskriminerad minoritet.

Read Full Post »

Older Posts »