Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sinistromanualism’ Category

Read Full Post »

international-left-handed-day-13-august-2015

Read Full Post »

Karta_PG_Bismarck_Archipelago

Ön Manus i Bismarckarkipelagen som tillhör den etnografisk regionen Melanesien är som ni kanske förstår till namnet mina drömmars ö. Där skulle jag vilja skapa det ultimata sinistromanualistiska samhället, där alla som anser sig vara vänsterhänta skulle få plats.

Nyligen nåddes jag av nyheten att ön har börjat användas som Stilla Havets Guantanamo av Australien, vilket gör mig nedstämd. Hit skeppas asylsökande för att gömmas undan och invånarna på ön vågar inte prata.

Read Full Post »

”Vad är det för fel på vänsterhänta personer?”

Klickade för några minuter sen in mig på 17 personer som garanterat är vänsterhänta på Lajkat, en nöjessajt som tillhör Aftonbladet och har Ehsan Fadakar som ansvarig utgivare. Tydligen har kunskapen och toleransen i världen inte nått längre än så här. Jag blir förkrossad!

Read Full Post »

lhclogoVänsterhäntas dag har firats sedan 1992 då brittiska Left-Hander’s Club började uppmärksamma vänsterhäntas livsstil. Vänsterhäntas dag är en dag då man kan fira sin vänsterhänthet och öka allmänhetens kunskaper om för- och nackdelar med att vara vänsterhänt.

Ett sätt visa upp händelsen är att skapa en ”vänsterzon”, en speciell yta där alla aktiviteter  måste göras med vänster hand.

Read Full Post »

batman

Read Full Post »

Vänsterhäntas dag (The Lefthanders Day) firas den 13 augusti, och instiftades av The Left-Handers Club 1992. Syftet med dagen är att uppmärksamma de svårigheter som vänsterhänta upplever i vardagen. The Left-Handers Club är en av alla föreningar som finns internationellt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Read Full Post »

4handI mina drömmar drömmer jag om ett handställt samhälle. Där det inte ska vara någon skillnad på om du är vänster- eller högerhänt. Där ordet dextriarkat inte finns något mer. Där livet blir så mycket ljusare när alla händer tillsammans bildar detta ljus. Detta samhälle kan vi alla skapa genom olika handrörelser. Vill du vara med? Räck mig då din hand!

Read Full Post »

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för manuscertifierade arbetsplatser. Det första steget sker genom att varje universitet i landet skapar en handställdhetspolicy för de närmaste åren där manusperspektiv ska vara ett ”naturligt inslag i all utbildning”. Institutionerna ska alltså se till att manusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteraturen är skrivna av vänsterhänta.

Read Full Post »

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för inrättandet av en ny myndighet med namnet Manusombudspersonen. Manusombudspersonen, förkortat ManO, huvudsakliga uppgift är att verka för lika rättigheter för vänsterhänta och att ingen diskriminering sker mot vänsterhänta i samhället. Eftersom andelen vänsterhänta nobelpristagare är 40 % kräver Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) ett minst 40/60-handställt samhälle. I ManOs uppgifter ska det ingå att genom information och opinionsbildning öka kunskaperna om sinistromanualismen och de vänsterhäntas situation.

I likhet med andra liknande myndigheter anser Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) att det är en självklarhet att myndighetschefen är vänsterhänt eller uttalad sinistromanualist.

Read Full Post »

Older Posts »