Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsplats’

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för manuscertifierade arbetsplatser. Det första steget sker genom att varje universitet i landet skapar en handställdhetspolicy för de närmaste åren där manusperspektiv ska vara ett ”naturligt inslag i all utbildning”. Institutionerna ska alltså se till att manusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteraturen är skrivna av vänsterhänta.

Read Full Post »