Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘grupp’

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Bland de som lider av sjukdomen schizofreni är 20 % vänsterhänta, c:a 10 % mer än andelen totalt vänsterhänta. Vänsterhänthet associeras också ofta med dyslexi, ADD och humörstörningar.  Beror det på att alla högerhandsanpassade konservburksöpnare? Kanske! Men enligt en forskarkollega kan det bero på en nyligen upptäckt gen. Denna gen har en nära koppling med vänsterhänthet samtidigt som den också har en nära koppling med mental ohälsa. Genen anses påverka symmetrin i hjärnan. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att all mentalvårdsverksamhet för ska vara minst 40/60-handställt.

De två hjärnhalvornas olika egenskaper över kroppsfunktioner är känt sedan länge inom hjärnforskningen. Forskare har också länge vetat att schizofreni och andra mentala störningar beror på en slags förvirring mellan de två sidorna om vilken sida som ska hantera vad. Nu tror man att ett liknande fel i hjärnans symmetri är en anledning till att en del människor föredrar att använda sin vänstra hand före de  högra. En annan forskarkollega, tillika psykiatriker, anser att c:a 70 % av de vänsterhänta har en normal hjärnsymmetri.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Det finns en studie som visar att vänsterhänta inte lever lika länge som högerhänta. Varför? Vänsterhänta har en förmåga att oftare råka ut för olyckor, eftersom samhället bara är anpassat till högerhänta. En undersökning bland 2000 studenter visade att vänsterhänta oftare råkade ut för t.ex. bilolyckor. En annan studie bland 100o personer visade att vänsterhänta var nästan sex gånger mer representerade i olyckor med dödlig utgång än vänsterhänta. Samma studie visade att de vänsterhänta var fyra gånger mer representerade i bilolyckor. Kör vänsterhänta sämre än högerhänta? Knappast! I de flesta länder i världen är det högertrafik fast det ursprungligen var vänstertrafik. Räknat per vägsträcka har 28% vänstertrafik medan man håller till höger på 72%. Det är lättare att göra högersvängar i korsningar. Om t.ex. en vänsterhänt ska försöka undvika att köra på en ekorre på vägen är det mer troligt att vänsterhanden är den dominerande och att bilen då styrs ut i trafiken i stället för mot vägkanten som för högerhänta. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att alla vägsträckor världen över ska ha minst en 40/60-fördelningen och inte som nu 28/72.

Varför dödas vänsterhänta oftare i olyckor? Är de bara klumpigare? Försöker naturen rensa ut de vänsterhänta på naturlig väg? Den vanligaste förklaringen är att de vänsterhänta hanterar en värld som för dem är uppochner. Vänsterhänta blir också oftare sjuka än högerhänta. Studier visar att vänsterhänta har 2,7 gånger större risk att drabbas av immunbristsjukdomar och 2,3 gånger större risk att läggas in på sjukhus än högerhänta. Anledningen sägs bero på att blivande vänsterhänta mödrar oroas över att föda vänsterhänta ”missfoster”. Vänsterhänthetens förbannelse dubbleras alltså. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att alla fördelningen av barnmorskor på förlossningar ska ha minst en 40/60-fördelning.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet. Inte överraskande visade den senare studien också att högerhänta blir 9 år äldre än vänsterhänta.

Read Full Post »