Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘handmaktsordning’

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Bland de som lider av sjukdomen schizofreni är 20 % vänsterhänta, c:a 10 % mer än andelen totalt vänsterhänta. Vänsterhänthet associeras också ofta med dyslexi, ADD och humörstörningar.  Beror det på att alla högerhandsanpassade konservburksöpnare? Kanske! Men enligt en forskarkollega kan det bero på en nyligen upptäckt gen. Denna gen har en nära koppling med vänsterhänthet samtidigt som den också har en nära koppling med mental ohälsa. Genen anses påverka symmetrin i hjärnan. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att all mentalvårdsverksamhet för ska vara minst 40/60-handställt.

De två hjärnhalvornas olika egenskaper över kroppsfunktioner är känt sedan länge inom hjärnforskningen. Forskare har också länge vetat att schizofreni och andra mentala störningar beror på en slags förvirring mellan de två sidorna om vilken sida som ska hantera vad. Nu tror man att ett liknande fel i hjärnans symmetri är en anledning till att en del människor föredrar att använda sin vänstra hand före de  högra. En annan forskarkollega, tillika psykiatriker, anser att c:a 70 % av de vänsterhänta har en normal hjärnsymmetri.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »