Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hat’

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Vänsterhänta kan i stora delar av världen känna sig lyckligt lottade över att bara behöva irritera sig för bakvända verktyg. I vissa delar av Afrika, Europa och Fjärran Östern anses det dock vara anstötligt att använda sin vänster hand till annat än toalettbestyr. P.g.a detta anses vänsterhänta vara orena och kulturellt stigmatiserade. Att vara vänsterhänt kan vara speciellt riskfyllt i vissa sociala situationer eftersom att vinka åt någon eller att skaka hand med vänsterhand är samma sak som att slå någon i ansiktet med ett manligt könsorgan.

Vänsterhänta behöver också vara försiktiga med att inte använda sin vänstra hand till att ge eller ta emot gåvor, äta eller servera mat. Om man skulle glömma bort det sistnämnda, är det inte ovanligt att se middagsgäster gapa av skräck, som om de hade serverats en tallrik av deras egen avföring. Även i länder utan strikta sociala koder har språket negativa bibetydelser. Det är inte av en slump att en assistent ibland kallas för ens högra hand eftersom den vänstra handen inte anses vara pålitlig. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt språk.

Den svenska Datainspektionen vill ha en lag som straffar grova kränkningar på nätet. Detta måste naturligtvis även innebära hatet mot de vänsterhänta. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att kriminalisera alla typer av hatyttringar mot vänsterhänta, både på Internet och IRL.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »