Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘hjärna’

Synen på vänsterhänta som något avvikande är inte något nytt fenomen. Genom att undersöka strimmor i tänderna på funna fossila kvarlevor av Homo habilis har man kunnat hittat bevis för högerhänthet redan för 1,8 miljoner år sen. Tidigare studier har visat att vissa delar av Homo habilis hjärnor var specialiserade, vilket visar på att arten var mer lik oss människor än apor, där fördelningen mellan vänster- och högerhänthet är c:a 50/50.

Användandet av verktyg och valet av en mer dominant hand uppstod tidigt i människans utveckling.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

The_Silence_of_the_Lambs_posterAtt vara vänsterhänt är, som redan nämnts, en fara för både den fysiska och mentala hälsan. Trots det är många vänsterhänta känslomässigt balanserade. Studier har visat att för vänsterhänta är risken dubbelt stor för att lida av posttraumatiska stresstörningar. I ett test fick personer titta på 8 kusliga minuter av den flerfaldigt oskarsbelönade filmen När lammen tystnar.  Under tiden mättes testpersonernas emotionella reaktioner. Testet visade att det skiljde på vilken hand som användes för att skymma ögonen. De som använde höger hand kunde återge detaljer från filmscenerna medans de som använde vänster hand bara kunde återge enstaka fragment.

De vänsterhäntas tendenser att uppvisa subtila tecken på PTSD (posttraumatisk stressyndrom), en störning som vanligtvis bara uppvisas av personer som varit med om traumatiska händelser som t.ex. svår barndom, dödshot, våld, katastrofer och krig, är överraskande. Störningen uppkom alltså av att ha sett 8 minuter av en spännande psykologisk thriller, inte en skräckfilm. Detta beror på hjärnans vänster- och högerhalvor. För vänsterhänta är den högra sidan av hjärnan den dominanta, där också hjärnans skrämselreaktioner finns.

Studier har också visat att det-motsatta-attraherar-dominansen bland vänsterhänta tenderar att göra dessa personer mer hämmade och undertryckta. Vänsterhänta kan spendera lång tid till att ta enkla beslut och sen oroa sig för att de har eventuellt tagit ett felaktigt beslut. En beteendepsykolog har genomfört en serie beteendehämningstest på 46 vänsterhänta och 66 högerhänta, allt nästan helt i linje med Sinistromanualistiskt Initiativs krav på ett 40/60-handställt samhälle. De vänsterhänta svarade ofta att de höll med om påståendet ”Jag oroar mig för att göra misstag.”, ”Kritik sårar mig.” och ”Den här utfrågningen får mig nästan att göra i brallorna.”. Inget i testet gav de svarande någon anledning till att vara oroliga. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle där vänsterhänta inte ska behöva gå omkring och känna oro.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Bland de som lider av sjukdomen schizofreni är 20 % vänsterhänta, c:a 10 % mer än andelen totalt vänsterhänta. Vänsterhänthet associeras också ofta med dyslexi, ADD och humörstörningar.  Beror det på att alla högerhandsanpassade konservburksöpnare? Kanske! Men enligt en forskarkollega kan det bero på en nyligen upptäckt gen. Denna gen har en nära koppling med vänsterhänthet samtidigt som den också har en nära koppling med mental ohälsa. Genen anses påverka symmetrin i hjärnan. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att all mentalvårdsverksamhet för ska vara minst 40/60-handställt.

De två hjärnhalvornas olika egenskaper över kroppsfunktioner är känt sedan länge inom hjärnforskningen. Forskare har också länge vetat att schizofreni och andra mentala störningar beror på en slags förvirring mellan de två sidorna om vilken sida som ska hantera vad. Nu tror man att ett liknande fel i hjärnans symmetri är en anledning till att en del människor föredrar att använda sin vänstra hand före de  högra. En annan forskarkollega, tillika psykiatriker, anser att c:a 70 % av de vänsterhänta har en normal hjärnsymmetri.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »