Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kvinnlig’

Högerhänthet har alltid varit förknippat med de manliga egenskaperna styrka, kraft och aktivitet medan vänsterhänthet har förknippats med kvinnlighet, svaghet och passivitet. Bland många stammar i södra Afrika anses den högra handen vara den manliga handen och den vänstra vara den kvinnliga. I Hinduism och Hathayogha anses den högra sidan av kroppen manlig och den vänstra sidan kvinnlig. Även i den judiska Kabbalan, bland gamla keltiska stammar och kulten kring Pythagoras i antikens Grekland gjordes liknande tolkningar.

Hur är det då när det gäller hänthet, kön och sexualitet? Trots ovanstående exempel så visar en stor studie att vänsterhänthet är mer vanligt bland män (11,6 %) än bland kvinnor (8,6 %). I en metaanalys gjord 2008 av 144 olika studier visade det sig att det är 23 % mer troligt att män är vänsterhänta, vilket är ganska nära det förstnämnda resultatet. Förklaringen kan ligga i olika testosteronnivåer samt att mäns och kvinnors hjärnor fungerar lite olika.

Bland homosexuella är möjligheten större att vara vänsterhänt än bland heterosexuella, något som Sigmund Freud påstod redan i slutet av 1800-talet. I en metaanalys gjord 2000 visade det sig att 39 % av homosexuella är vänsterhänta. En studie från 2002 visade på en korrelation mellan homosexuella kvinnor och vänsterhänthet, men inte alls för homosexuella män. En studie från 2003 visade på det motsatta förhållandet. I en studie från 2001 var möjligheten för vänsterhänthet större bland transsexuella och parafiler jämfört med den ”vanliga” befolkningen.

Read Full Post »