Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘S!’

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) är ett politiskt parti vars idé publicerades för första gången som rolig satir på feminetik.se redan 2005-10-24 av Lonny:

Detta upprop riktar sig till alla vänsterhänta som är trötta på att leva i vårt högerhänta förtryckarssamhälle (eller som vi vänsterhänta kallar det: Dextriarkatet, efter latinets ”dextrus” som betyder ”vänster”).

Vi lanserar därför en ny ideologi, en befrielserörelse vi döpt till ”sinistromanismen” (efter latinets ”sinistrus” som betyder vänster, och ”manus” som betyder ”hand”).

Var och en som kommit till insikten om att vi lever i ett dextriarkat och vill ändra på det kan kalla sig sinistromanist.

Det finns två huvudgrupperingar inom sinistromanismen: likhetssinistromanisterna och särartssinistromanisterna. Den förra gruppen vill att vi raderar all handkategorisering. De ser vänster- och högerhänthet som sociala konstruktioner. Särartssinistromanisterna (som består av högst någon procent av alla sinistromanister) anser däremot att det hela är biologiskt betingat. De anser vidare att vänsterhänta kan vara särskilt lämpliga för vissa sysslor medan högerhänta passar bättre för andra uppgifter. Särartssinistromanisterna lyfter gärna fram “det traditionellt vänsterhänta” som något vackert.

En ganska liten med högljudd fraktion är de homomanuella, alltså den minoritet av de vänsterhänta som bara attraheras av andra vänsterhänta. De kännetecknas av att bete sig väldigt högerhänt. Denna minoritet inom S! leds av en väldigt kontroversiell kvinna, Jaana Lövenström. Jaana arbetar till vardags som professor i manusvetenskap. Manusvetenskap är kunskapen om hur vår identitet är kopplat till vårt manus (d.v.s. om vi är vänster- eller högerhänta).

Regeringen – som är uttalat sinistromanistiskt – har beslutet att manusvetenskapen ska drivas av samma insikt som sinistromanismen i allmänhet – d.v.s. att vårt manus är en social konstruktion, och att vi, för att bli fria, först måste göra oss av med alla destriarkatets s.k. ”handroller”- ni vet, tanken om att högerhänta skulle vara bättre på vissa saker, och vänsterhänta på andra. Manusforskarna ska i sin forskning konsekvent bekräfta denna regeringens och sinistromanismens ståndpunkt. Hur forskningen ser ut rent metodologiskt är av mindre vikt.

Vårt första medlemsmöte var väldigt stormigt. Jaana gjorde sig impopulär genom att bara lyfta fram en massa typiskt homomanuella frågor. Detta störde majoriteten av sinistromanisterna som ju tänder på både höger- och vänsterhänta, men ingen vågade opponera sig – dels för att inte framstå som politiskt inkorrekta, och dels för att Jaana var så hotfull. Hon kallade en annan styrelseledamot för ”dextrosexuell borgarkärring”, hon skrek ”jävla manist” åt en talare som inte visste med vilken hand hon skulle hälsa med och bad om att få slippa helt. Och hon ska enligt den ”dextrosexuella borgarkärringen” yttrat åsikten att ”en bra högerhand är en död högerhand”. Trots att massa vettiga förslag faktiskt klubbades igenom valde media att fokusera helt på de lite mer udda förslagen, t.ex. att återgå till vänstertrafik, att förbjuda alla vantar förutom tumlösa tumvantar och att döpa om slanguttrycket för manlig onani till ”fröken vänster”.

Några som kände sig extra besvikna efter mötet var gruppen vänsterfotade – sinistropederna. De släpptes först inte in i lokalen eftersom flera av dem är högerhänta. Sedan tvingades de lyssna på en grupp s.k. radical cheerleaders (hejaklacksledare som är för fula för att få delta i normal cheerleaderverksamhet) sjunga att de skulle ”slita alla högerhänta i stycken”. Även amputisterna (de som gått så långt som att hugga av sig sina högerhänder) uttryckte sitt missnöje över hur lite uttrymme de fått för sina frågor.2005 har varit ett mörkt år för sinistromanisment. I våras avslöjade en sinistromanistisk orskare, professor Evy Sundgren, att det finns speciella satanistgrupper bland de högerhänta som rituellt mördat en massa vänsterhänta spädbarn – trots att några spädbarnskroppar inte anmälts som saknade hos Polisen. Och i samma veva satt Yyvonne af Achselstedt, ordförande för ROVS (Riksorganisationen för vänsterhandsjourer) i TV och sa att “högerhänta är djur”.

Kort sagt, vi sinistromanister upplever just nu en motvind utan like. Kan vi räkna med ditt stöd till valet nästa år?

Rösta med vänsterhanden – rösta på si!

Eftersom idén sedan tydligen har fallit i glömska, troligtvis p.g.a. att den uppfattades som enbart satir, tar nu jag härmed befälet över att föra de politiska tankarna vidare i sann manusvetenskaplig anda. Vetenskapsområdet manus har dock jag kommit på utan någon påverkan från ovanstående text.

Uppdatering 12-12-18: Efter påpekande från Stefan i kommentarsfältet ändras partinamnet till Sinistromanualistiskt Initiativ i stället för Sinistromanistiskt Initiativ. Skevt Initiativ skulle också kunna passa men det namnet överlåtes till partiets kritiker som säkert vill kalla partiets ideologi för skevt.

Read Full Post »