Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sinistromanualistiskt Initiativ’

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Vänsterhänta kan i stora delar av världen känna sig lyckligt lottade över att bara behöva irritera sig för bakvända verktyg. I vissa delar av Afrika, Europa och Fjärran Östern anses det dock vara anstötligt att använda sin vänster hand till annat än toalettbestyr. P.g.a detta anses vänsterhänta vara orena och kulturellt stigmatiserade. Att vara vänsterhänt kan vara speciellt riskfyllt i vissa sociala situationer eftersom att vinka åt någon eller att skaka hand med vänsterhand är samma sak som att slå någon i ansiktet med ett manligt könsorgan.

Vänsterhänta behöver också vara försiktiga med att inte använda sin vänstra hand till att ge eller ta emot gåvor, äta eller servera mat. Om man skulle glömma bort det sistnämnda, är det inte ovanligt att se middagsgäster gapa av skräck, som om de hade serverats en tallrik av deras egen avföring. Även i länder utan strikta sociala koder har språket negativa bibetydelser. Det är inte av en slump att en assistent ibland kallas för ens högra hand eftersom den vänstra handen inte anses vara pålitlig. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt språk.

Den svenska Datainspektionen vill ha en lag som straffar grova kränkningar på nätet. Detta måste naturligtvis även innebära hatet mot de vänsterhänta. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att kriminalisera alla typer av hatyttringar mot vänsterhänta, både på Internet och IRL.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

The_Silence_of_the_Lambs_posterAtt vara vänsterhänt är, som redan nämnts, en fara för både den fysiska och mentala hälsan. Trots det är många vänsterhänta känslomässigt balanserade. Studier har visat att för vänsterhänta är risken dubbelt stor för att lida av posttraumatiska stresstörningar. I ett test fick personer titta på 8 kusliga minuter av den flerfaldigt oskarsbelönade filmen När lammen tystnar.  Under tiden mättes testpersonernas emotionella reaktioner. Testet visade att det skiljde på vilken hand som användes för att skymma ögonen. De som använde höger hand kunde återge detaljer från filmscenerna medans de som använde vänster hand bara kunde återge enstaka fragment.

De vänsterhäntas tendenser att uppvisa subtila tecken på PTSD (posttraumatisk stressyndrom), en störning som vanligtvis bara uppvisas av personer som varit med om traumatiska händelser som t.ex. svår barndom, dödshot, våld, katastrofer och krig, är överraskande. Störningen uppkom alltså av att ha sett 8 minuter av en spännande psykologisk thriller, inte en skräckfilm. Detta beror på hjärnans vänster- och högerhalvor. För vänsterhänta är den högra sidan av hjärnan den dominanta, där också hjärnans skrämselreaktioner finns.

Studier har också visat att det-motsatta-attraherar-dominansen bland vänsterhänta tenderar att göra dessa personer mer hämmade och undertryckta. Vänsterhänta kan spendera lång tid till att ta enkla beslut och sen oroa sig för att de har eventuellt tagit ett felaktigt beslut. En beteendepsykolog har genomfört en serie beteendehämningstest på 46 vänsterhänta och 66 högerhänta, allt nästan helt i linje med Sinistromanualistiskt Initiativs krav på ett 40/60-handställt samhälle. De vänsterhänta svarade ofta att de höll med om påståendet ”Jag oroar mig för att göra misstag.”, ”Kritik sårar mig.” och ”Den här utfrågningen får mig nästan att göra i brallorna.”. Inget i testet gav de svarande någon anledning till att vara oroliga. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle där vänsterhänta inte ska behöva gå omkring och känna oro.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.


Bilden är från ett klassrum år 1930. Vad tvingade dessa stackars barn att enbart höja sina högra händer? Vågade inte de vänsterhänta höja sina? Minst 1,4 elever på bilden borde ha varit vänsterhänta. Var de vänsterhänta rädda för att svara fel? Är barnen till vänster i bilden, som inte höjer sina händer, vänsterhänta? I så fall, varför fick de sitta längst bak? Diskrimineringen av vänsterhänta kan inte få fortgå.

Om man tänker efter är det fantastiskt hur alla vänsterhänta kan vara så känslomässigt balanserade. Redan i skolan får vänsterhänta barn uppleva att världen inte är konstruerad för dem. I skolan presterar vänsterhänta barn sämre  p.g.a. att de ofta lider av smärtor i både rygg och nacke. Varför? Allt, som t.ex. skolbänkar och saxar, är ju anpassat för högerhänta.

Är du bland de 90 % som är född högerhänt är du inte ens medveten om att det finns något som heter högerhänta skolsystem men faktum är att de flesta skolsystem är anpassade till högerhänta. Detta medför att vänsterhänta tvingas till att arbeta i obekväma positioner när de med vänster hand ska skriva med det högerhandsanpassade skiftspråket. Det är även mycket kränkande för en vänsterhänt att ständigt se sina texter utsmetade. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för en minst 40/60-handställd skola som motverkar traditionella handroller samt att skolan lär ut att man också kan läsa och skriva från höger till vänster. En vacker dag kommer vi att ha en jämn fördelning i samhället mellan texter skrivna från båda hållen men vägen dit är lång och kampen får aldrig ebba ut.

I en studie av vänsterhänta skolbarn i 50 olika länder världen över visade det sig att bara 10 % av de vänsterhänta fick lära sig hur de kan fungera i det högerhänta samhället. Övriga 90 % fick själva lista ut hur de ska klara sig. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att införa obligatoriska stödresurser i skolan för vänsterhänta.

Pennor, pennvässare och andra verktyg är alla anpassade för högerhänta vilket medför en svår och smärtsam skolgång för vänsterhänta barn. Vid en dator är musen alltid placerad på höger sida. I trä- och metallslöjd är alla säkerhetsfunktioner på verktygen anpassade så att högerhänta snabbt kan komma åt dem. Tillbaka till våra far- eller morföräldrars tid så har det ändå skett en liten förbättring eftersom vänsterhänta barn inte längre med våld tvingas till att skriva med höger hand. 

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Bland de som lider av sjukdomen schizofreni är 20 % vänsterhänta, c:a 10 % mer än andelen totalt vänsterhänta. Vänsterhänthet associeras också ofta med dyslexi, ADD och humörstörningar.  Beror det på att alla högerhandsanpassade konservburksöpnare? Kanske! Men enligt en forskarkollega kan det bero på en nyligen upptäckt gen. Denna gen har en nära koppling med vänsterhänthet samtidigt som den också har en nära koppling med mental ohälsa. Genen anses påverka symmetrin i hjärnan. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att all mentalvårdsverksamhet för ska vara minst 40/60-handställt.

De två hjärnhalvornas olika egenskaper över kroppsfunktioner är känt sedan länge inom hjärnforskningen. Forskare har också länge vetat att schizofreni och andra mentala störningar beror på en slags förvirring mellan de två sidorna om vilken sida som ska hantera vad. Nu tror man att ett liknande fel i hjärnans symmetri är en anledning till att en del människor föredrar att använda sin vänstra hand före de  högra. En annan forskarkollega, tillika psykiatriker, anser att c:a 70 % av de vänsterhänta har en normal hjärnsymmetri.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.

Det finns en studie som visar att vänsterhänta inte lever lika länge som högerhänta. Varför? Vänsterhänta har en förmåga att oftare råka ut för olyckor, eftersom samhället bara är anpassat till högerhänta. En undersökning bland 2000 studenter visade att vänsterhänta oftare råkade ut för t.ex. bilolyckor. En annan studie bland 100o personer visade att vänsterhänta var nästan sex gånger mer representerade i olyckor med dödlig utgång än vänsterhänta. Samma studie visade att de vänsterhänta var fyra gånger mer representerade i bilolyckor. Kör vänsterhänta sämre än högerhänta? Knappast! I de flesta länder i världen är det högertrafik fast det ursprungligen var vänstertrafik. Räknat per vägsträcka har 28% vänstertrafik medan man håller till höger på 72%. Det är lättare att göra högersvängar i korsningar. Om t.ex. en vänsterhänt ska försöka undvika att köra på en ekorre på vägen är det mer troligt att vänsterhanden är den dominerande och att bilen då styrs ut i trafiken i stället för mot vägkanten som för högerhänta. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att alla vägsträckor världen över ska ha minst en 40/60-fördelningen och inte som nu 28/72.

Varför dödas vänsterhänta oftare i olyckor? Är de bara klumpigare? Försöker naturen rensa ut de vänsterhänta på naturlig väg? Den vanligaste förklaringen är att de vänsterhänta hanterar en värld som för dem är uppochner. Vänsterhänta blir också oftare sjuka än högerhänta. Studier visar att vänsterhänta har 2,7 gånger större risk att drabbas av immunbristsjukdomar och 2,3 gånger större risk att läggas in på sjukhus än högerhänta. Anledningen sägs bero på att blivande vänsterhänta mödrar oroas över att föda vänsterhänta ”missfoster”. Vänsterhänthetens förbannelse dubbleras alltså. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att alla fördelningen av barnmorskor på förlossningar ska ha minst en 40/60-fördelning.

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet. Inte överraskande visade den senare studien också att högerhänta blir 9 år äldre än vänsterhänta.

Read Full Post »

Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) är ett politiskt parti vars idé publicerades för första gången som rolig satir på feminetik.se redan 2005-10-24 av Lonny:

Detta upprop riktar sig till alla vänsterhänta som är trötta på att leva i vårt högerhänta förtryckarssamhälle (eller som vi vänsterhänta kallar det: Dextriarkatet, efter latinets ”dextrus” som betyder ”vänster”).

Vi lanserar därför en ny ideologi, en befrielserörelse vi döpt till ”sinistromanismen” (efter latinets ”sinistrus” som betyder vänster, och ”manus” som betyder ”hand”).

Var och en som kommit till insikten om att vi lever i ett dextriarkat och vill ändra på det kan kalla sig sinistromanist.

Det finns två huvudgrupperingar inom sinistromanismen: likhetssinistromanisterna och särartssinistromanisterna. Den förra gruppen vill att vi raderar all handkategorisering. De ser vänster- och högerhänthet som sociala konstruktioner. Särartssinistromanisterna (som består av högst någon procent av alla sinistromanister) anser däremot att det hela är biologiskt betingat. De anser vidare att vänsterhänta kan vara särskilt lämpliga för vissa sysslor medan högerhänta passar bättre för andra uppgifter. Särartssinistromanisterna lyfter gärna fram “det traditionellt vänsterhänta” som något vackert.

En ganska liten med högljudd fraktion är de homomanuella, alltså den minoritet av de vänsterhänta som bara attraheras av andra vänsterhänta. De kännetecknas av att bete sig väldigt högerhänt. Denna minoritet inom S! leds av en väldigt kontroversiell kvinna, Jaana Lövenström. Jaana arbetar till vardags som professor i manusvetenskap. Manusvetenskap är kunskapen om hur vår identitet är kopplat till vårt manus (d.v.s. om vi är vänster- eller högerhänta).

Regeringen – som är uttalat sinistromanistiskt – har beslutet att manusvetenskapen ska drivas av samma insikt som sinistromanismen i allmänhet – d.v.s. att vårt manus är en social konstruktion, och att vi, för att bli fria, först måste göra oss av med alla destriarkatets s.k. ”handroller”- ni vet, tanken om att högerhänta skulle vara bättre på vissa saker, och vänsterhänta på andra. Manusforskarna ska i sin forskning konsekvent bekräfta denna regeringens och sinistromanismens ståndpunkt. Hur forskningen ser ut rent metodologiskt är av mindre vikt.

Vårt första medlemsmöte var väldigt stormigt. Jaana gjorde sig impopulär genom att bara lyfta fram en massa typiskt homomanuella frågor. Detta störde majoriteten av sinistromanisterna som ju tänder på både höger- och vänsterhänta, men ingen vågade opponera sig – dels för att inte framstå som politiskt inkorrekta, och dels för att Jaana var så hotfull. Hon kallade en annan styrelseledamot för ”dextrosexuell borgarkärring”, hon skrek ”jävla manist” åt en talare som inte visste med vilken hand hon skulle hälsa med och bad om att få slippa helt. Och hon ska enligt den ”dextrosexuella borgarkärringen” yttrat åsikten att ”en bra högerhand är en död högerhand”. Trots att massa vettiga förslag faktiskt klubbades igenom valde media att fokusera helt på de lite mer udda förslagen, t.ex. att återgå till vänstertrafik, att förbjuda alla vantar förutom tumlösa tumvantar och att döpa om slanguttrycket för manlig onani till ”fröken vänster”.

Några som kände sig extra besvikna efter mötet var gruppen vänsterfotade – sinistropederna. De släpptes först inte in i lokalen eftersom flera av dem är högerhänta. Sedan tvingades de lyssna på en grupp s.k. radical cheerleaders (hejaklacksledare som är för fula för att få delta i normal cheerleaderverksamhet) sjunga att de skulle ”slita alla högerhänta i stycken”. Även amputisterna (de som gått så långt som att hugga av sig sina högerhänder) uttryckte sitt missnöje över hur lite uttrymme de fått för sina frågor.2005 har varit ett mörkt år för sinistromanisment. I våras avslöjade en sinistromanistisk orskare, professor Evy Sundgren, att det finns speciella satanistgrupper bland de högerhänta som rituellt mördat en massa vänsterhänta spädbarn – trots att några spädbarnskroppar inte anmälts som saknade hos Polisen. Och i samma veva satt Yyvonne af Achselstedt, ordförande för ROVS (Riksorganisationen för vänsterhandsjourer) i TV och sa att “högerhänta är djur”.

Kort sagt, vi sinistromanister upplever just nu en motvind utan like. Kan vi räkna med ditt stöd till valet nästa år?

Rösta med vänsterhanden – rösta på si!

Eftersom idén sedan tydligen har fallit i glömska, troligtvis p.g.a. att den uppfattades som enbart satir, tar nu jag härmed befälet över att föra de politiska tankarna vidare i sann manusvetenskaplig anda. Vetenskapsområdet manus har dock jag kommit på utan någon påverkan från ovanstående text.

Uppdatering 12-12-18: Efter påpekande från Stefan i kommentarsfältet ändras partinamnet till Sinistromanualistiskt Initiativ i stället för Sinistromanistiskt Initiativ. Skevt Initiativ skulle också kunna passa men det namnet överlåtes till partiets kritiker som säkert vill kalla partiets ideologi för skevt.

Read Full Post »