Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘smärta’

Under det senaste århundradet har mycket tid lagts ner på att förbättra för olika minoriteter. Men det finns en grupp människor som i alla möjliga sammanhang är fortsatt diskriminerade. De vänsterhänta. Att vara född vänsterhänt innebär att man hela livet innehar en underordnad ställning i samhället. Det här måste samhället nu börja lägga resurser på. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för ett minst 40/60-handställt samhälle.


Bilden är från ett klassrum år 1930. Vad tvingade dessa stackars barn att enbart höja sina högra händer? Vågade inte de vänsterhänta höja sina? Minst 1,4 elever på bilden borde ha varit vänsterhänta. Var de vänsterhänta rädda för att svara fel? Är barnen till vänster i bilden, som inte höjer sina händer, vänsterhänta? I så fall, varför fick de sitta längst bak? Diskrimineringen av vänsterhänta kan inte få fortgå.

Om man tänker efter är det fantastiskt hur alla vänsterhänta kan vara så känslomässigt balanserade. Redan i skolan får vänsterhänta barn uppleva att världen inte är konstruerad för dem. I skolan presterar vänsterhänta barn sämre  p.g.a. att de ofta lider av smärtor i både rygg och nacke. Varför? Allt, som t.ex. skolbänkar och saxar, är ju anpassat för högerhänta.

Är du bland de 90 % som är född högerhänt är du inte ens medveten om att det finns något som heter högerhänta skolsystem men faktum är att de flesta skolsystem är anpassade till högerhänta. Detta medför att vänsterhänta tvingas till att arbeta i obekväma positioner när de med vänster hand ska skriva med det högerhandsanpassade skiftspråket. Det är även mycket kränkande för en vänsterhänt att ständigt se sina texter utsmetade. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för en minst 40/60-handställd skola som motverkar traditionella handroller samt att skolan lär ut att man också kan läsa och skriva från höger till vänster. En vacker dag kommer vi att ha en jämn fördelning i samhället mellan texter skrivna från båda hållen men vägen dit är lång och kampen får aldrig ebba ut.

I en studie av vänsterhänta skolbarn i 50 olika länder världen över visade det sig att bara 10 % av de vänsterhänta fick lära sig hur de kan fungera i det högerhänta samhället. Övriga 90 % fick själva lista ut hur de ska klara sig. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att införa obligatoriska stödresurser i skolan för vänsterhänta.

Pennor, pennvässare och andra verktyg är alla anpassade för högerhänta vilket medför en svår och smärtsam skolgång för vänsterhänta barn. Vid en dator är musen alltid placerad på höger sida. I trä- och metallslöjd är alla säkerhetsfunktioner på verktygen anpassade så att högerhänta snabbt kan komma åt dem. Tillbaka till våra far- eller morföräldrars tid så har det ändå skett en liten förbättring eftersom vänsterhänta barn inte längre med våld tvingas till att skriva med höger hand. 

Det är naturligtvis dextriarkatet, det högerhandsnormativa samhället, den förtryckande handmaktsordningen, som ligger bakom och med tanke på den lilla andelen vänsterhänta i samhället påvisar dessa studier tydligt hur farligt samhället är för denna förtryckta minoritet.

Read Full Post »