Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘society’

”Left-handers may be one of the last unorganized minorities in our society, with no collective power and no real sense of common identity.”

”Vänsterhänta kan vara den sista oorganiserade minoriteten i vårt samhälle, utan något kollektivt inflytande och i avsaknad av en gemensam identitet.”

Stanley Coren, 1992

Read Full Post »