Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘stigma’

Fördelar med vänsterhänthet. Studier har visat att vänsterhänta tenderar att ha en ovanligt bra rumslig uppfattningsförmåga samt förmåga att föreställa sig rumsliga utformningar. Andelen vänsterhänta bland matematiker, musiker, arkitekter och konstnärer är större än de 10 % som är andelen vänsterhänta bland den vanliga befolkning. I en studie bland 100’000 presumtiva studenter vid högskoleprov var 20% av de bästa resultaten presterade av vänsterhänta. Vänsterhänthet sägs också reducera risken för att utveckla ledinflammation. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för stärka vänsterhäntas situation inom andra yrkesområden, genom t.ex. kvotering, i syfte att skapa ett minst 40/60-handställt samhälle.

Nackdelar med vänsterhänthet. Studier har visat att vänsterhänta har svårigheter med språkutveckling. Forskning har visat att vänsterhänta har större läs- och fonologisvårigheter jämfört med högerhänta. Andra rapporterade samband är kortare vuxenhöjd, lägre vikt, försenad pubertet, kortare medellivslängd, större risk för olyckor, större risk för vissa neurologiska och immunologiska störningar samt att vänsterhänta får mindre antal barn. Det sistnämnda är en bidragande orsak till att andelen vänsterhänta i samhället bara är 10 %. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att öka fertiliteten bland vänsterhänta samt att begränsa den för högerhänta i syfte att skapa ett minst 40/60-handställt samhälle. Målet kommer bl.a. att uppfyllas genom att enbart vänsterhänta får donera ägg och spermier till barnlösa.

Vänsterhänta i närstrid. Vänsterhänta har varit en diskriminerad och förtryckt grupp människor i hela mänsklighetens historia. Detta har evolutionen omedvetet försökt att jämna ut. Vänsterhänta har en fördel i närstrid så länge som de inte strider mot andra vänsterhänta. Fördelen beror på högerhänta är ovana med att strida mot vänsterhänta medan vänsterhänta är vana med att strida mot högerhänta. En studie visade att i primitiva samhällen är andelen vänsterhänta högre eftersom de har större chans att överleva. Detta förklarar också varför vänsterhänta lyckas bättre i vissa kampsporter. Detta kan även förklara varför vänsterhänthet är vanligare bland män än kvinnor, vilket i sin tur t.ex. kan förklara feminismens totala ointresse för hänthet. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att sinistromanualismen och manusvetenskapen ska ersätta feminismen och dess genusindustri för att samhället ska kunna ta itu med det verkliga förtrycket. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar även för fred på jorden.

dolbadarn_3

Spiraltrappor i slottstorn var oftast konstruerade för att hjälpa de högerhäntsdominerande försvararna uppför trapporna genom att ge dem en bättre vinkel att svinga sina svärd och andra vapen mot anfallarna. Anfallande högerhänta fick då svårt med sina svärdsrörelser eftersom de hade en mittpelare i vägen. Följdaktligen hade vänsterhänta anfallare lättare medans vänsterhänta försvarare hade det svårare i dessa strider. I Bibeln berättas det om den vänsterhänte israelitiska domaren Ehuds mord på kung Moab:

”Då ropade israeliterna till Herren, och han sände en räddare, benjaminiten Ehud, Geras son, en vänsterhänt man. En gång när israeliterna skulle erlägga sin tribut skickade de honom till Eglon, Moabs kung. Ehud lät göra ett tveeggat svärd, en knapp aln långt, som han spände fast vid höger sida, dolt under kläderna. Han överlämnade tributen till Eglon, Moabs kung, som var en mycket fet man. När allt var överlämnat skildes Ehud från bärarna vid Stenarna nära Gilgal. Därifrån vände han tillbaka och sade till kungen: ”Jag har ett hemligt budskap till dig.” – ”Vänta!” sade Eglon, och hela hans uppvaktning fick gå ut. Ehud hade alltså kommit in till Eglon, som nu satt ensam i sitt svala rum på övervåningen. ”Jag har ett budskap till dig från Gud”, sade Ehud. Eglon reste sig ur sin stol. Då stack Ehud in vänster hand och tog svärdet från sin högra sida och rände det i buken på Eglon, så att både klinga och fäste trängde in. Fettet slöt sig om klingan; han drog inte ut svärdet ur Eglons buk.” (Domarboken 3:15-22)

martina-navratilova298Vänsterhänta och idrott. Interaktiva sporter som bordtennis, badminton, cricket och tennis har en överrepresentation av vänsterhänta, medan ickeinteraktiva sporter som t.ex. simning inte har det. Mindre fysiska skillnader mellan de tävlande ökar överrepresentationen. I fäktning är ungefär hälften av de tävlande vänsterhänta. Fördelarna med en-till-en-idrotter, som t.ex. tennis, boxning, fäktning eller judo, är att den vänsterhänte är van att möte högerhänta medan den högerhänte inte är van att möta vänsterhänta, precis som med närstridskombattanter.

Socialt stigma och förtryck av vänsterhänta. Vänsterhänta människor lever i en värld dominerad av högerhänta människor och nästan allt vardagligt är anpassat till de högerhänta utan att de är införstådda med de problem som de vänsterhänta möter i vardagen. I Taiwan har vänsterhänta uppmuntrats till att använda sina högra händer, åtminstone när de skulle skriva. Med tanke på det viktiga i hur kinesiska tecken ritas är det svårare för vänsterhänta att skriva kinesiska tecken än det latinska alfabetets bokstäver.

Språkligt förtryck. I århundraden har vänsterhänta fått utstå språklig diskriminering i de högerhäntas värld. I engelskan betyder ”right” förutom höger också att någonting är korrekt. Det engelska ordet ”sinister”, från det latinska ordet ”sinistra” (vänster), betyder någonting negativt. I franskan betyder ”gauche” förutom vänster också udda eller klumpig medan ”droit” betyder förutom höger också korrekt och lag. Det latinska ordet ”dexter”, tillika mansnamnet Dexter, kommer från det latinska ordet för höger. Samma gäller för det engelska ordet ”dexterity” som betyder fingerfärdighet.

Det latinska order ”sinus”, närbesläktat med sinistra,  betyder ficka. En traditionell romersk toga had bara en ficka, placerad på den vänstra sidan. Den högra handen har historiskt sett förknippats med skicklighet. Ambidextri, vilket betyder dubbelhänthet, betyder egentligen att man är högerhänt på båda sidorna av kroppen. Antonymen till amdidextri, ”ambisinistrous” eller ”ambilevous” på engelska, betyder klumpig på båda sidorna av kroppen eller att ha två vänsterhänder. Samma språkliga förtryck återfinns i många av de europeiska språken men också i övriga delar av världen. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att de nedvärderande orden ersätts med ett handneutrala ord.

typical ring of the phantomVänsterhänthet som något positivt. Men det finns även positiva betydelser att vara vänsterhänt. Bland Inca-folket har vänsterhänta speciella andliga egenskaper. Inom Vajrayana, en senare riktning inom buddhismen, representerar den vänstra handen visdom. I ryskan betyder ”levsha” duktig hantverkare. Seriefiguren Fantomen har ringen med det goda märket på sin vänstra hand, vilket visserligen kan förklaras med att han är högerhänt och att skurkarna blir märkta av ringen med det onda märket när de träffas av Fantomens knytnävsslag.

Redskap. Eftersom de flesta människor har mest styrka och kontroll i sin favorithand tillverkas de flesta redskapen för högerhänta. Verktyg, spelutrustning, musikinstrument, vapen och andra föremål för vänsterhänta brukar behövas specialbeställas, om de ens finns tillgängliga. I verkstäder och fabriker finns det nästan bara utrustning för högerhänta vilket är en fara för vänsterhäntas liv och hälsa.

En av få redskap där det är en fördel för vänsterhänta att använda är qwerty-tangentborden. Fler ord kan skrivas med bara vänsterhanden än med högerhanden. 56 % av alla tangentryckningar görs med vänsterhanden. Sinistromanualistiskt Initiativ (S!) arbetar för att fler människor ska börja använda datorer.

Read Full Post »