Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tänder’

Synen på vänsterhänta som något avvikande är inte något nytt fenomen. Genom att undersöka strimmor i tänderna på funna fossila kvarlevor av Homo habilis har man kunnat hittat bevis för högerhänthet redan för 1,8 miljoner år sen. Tidigare studier har visat att vissa delar av Homo habilis hjärnor var specialiserade, vilket visar på att arten var mer lik oss människor än apor, där fördelningen mellan vänster- och högerhänthet är c:a 50/50.

Användandet av verktyg och valet av en mer dominant hand uppstod tidigt i människans utveckling.

Read Full Post »

640px-Homo_sapiens_neanderthalensisHögerhandsnormen är inte bara ett modernt fenomen. Den högra handen har varit norm i mer än 500’000 år. Studier på tänder bland förhistoriska människovarelser, som t.ex. neandertalare, har kunnat fastställa deras hänthet. När våra förfäder skulle behandla djurskinn, höll de en del av djuret i en hand och en annan del i munnen. Genom att studera slitaget på tänderna har man kunnat avgöra vilken hand som var den dominanta. En enda tand räcker att studera.

 

 

Read Full Post »