Feeds:
Inlägg
Kommentarer

”Left-handers may be one of the last unorganized minorities in our society, with no collective power and no real sense of common identity.”

”Vänsterhänta kan vara den sista oorganiserade minoriteten i vårt samhälle, utan något kollektivt inflytande och i avsaknad av en gemensam identitet.”

Stanley Coren, 1992

Studier vid Örebro universitet visar att fler vänsterhänta har dödats under krig mellan människor. Eftersom de flesta människor har hjärta och aorta placerat på vänster sida i bröstkorgen har det medfört att högerhänta lättare har kunnat dödat sina motståndare än vad vänsterhänta har kunnat.

Synen på vänsterhänta som något avvikande är inte något nytt fenomen. Genom att undersöka strimmor i tänderna på funna fossila kvarlevor av Homo habilis har man kunnat hittat bevis för högerhänthet redan för 1,8 miljoner år sen. Tidigare studier har visat att vissa delar av Homo habilis hjärnor var specialiserade, vilket visar på att arten var mer lik oss människor än apor, där fördelningen mellan vänster- och högerhänthet är c:a 50/50.

Användandet av verktyg och valet av en mer dominant hand uppstod tidigt i människans utveckling.

international-left-handed-day-13-august-2015

Högerhänthet har alltid varit förknippat med de manliga egenskaperna styrka, kraft och aktivitet medan vänsterhänthet har förknippats med kvinnlighet, svaghet och passivitet. Bland många stammar i södra Afrika anses den högra handen vara den manliga handen och den vänstra vara den kvinnliga. I Hinduism och Hathayogha anses den högra sidan av kroppen manlig och den vänstra sidan kvinnlig. Även i den judiska Kabbalan, bland gamla keltiska stammar och kulten kring Pythagoras i antikens Grekland gjordes liknande tolkningar.

Hur är det då när det gäller hänthet, kön och sexualitet? Trots ovanstående exempel så visar en stor studie att vänsterhänthet är mer vanligt bland män (11,6 %) än bland kvinnor (8,6 %). I en metaanalys gjord 2008 av 144 olika studier visade det sig att det är 23 % mer troligt att män är vänsterhänta, vilket är ganska nära det förstnämnda resultatet. Förklaringen kan ligga i olika testosteronnivåer samt att mäns och kvinnors hjärnor fungerar lite olika.

Bland homosexuella är möjligheten större att vara vänsterhänt än bland heterosexuella, något som Sigmund Freud påstod redan i slutet av 1800-talet. I en metaanalys gjord 2000 visade det sig att 39 % av homosexuella är vänsterhänta. En studie från 2002 visade på en korrelation mellan homosexuella kvinnor och vänsterhänthet, men inte alls för homosexuella män. En studie från 2003 visade på det motsatta förhållandet. I en studie från 2001 var möjligheten för vänsterhänthet större bland transsexuella och parafiler jämfört med den ”vanliga” befolkningen.

Karta_PG_Bismarck_Archipelago

Ön Manus i Bismarckarkipelagen som tillhör den etnografisk regionen Melanesien är som ni kanske förstår till namnet mina drömmars ö. Där skulle jag vilja skapa det ultimata sinistromanualistiska samhället, där alla som anser sig vara vänsterhänta skulle få plats.

Nyligen nåddes jag av nyheten att ön har börjat användas som Stilla Havets Guantanamo av Australien, vilket gör mig nedstämd. Hit skeppas asylsökande för att gömmas undan och invånarna på ön vågar inte prata.

”Vad är det för fel på vänsterhänta personer?”

Klickade för några minuter sen in mig på 17 personer som garanterat är vänsterhänta på Lajkat, en nöjessajt som tillhör Aftonbladet och har Ehsan Fadakar som ansvarig utgivare. Tydligen har kunskapen och toleransen i världen inte nått längre än så här. Jag blir förkrossad!

behallalugn_genom_att_krama_en_rod_kanguru_tshirtMan har länge trott att det bara är människan som har en hänthet, antingen vänster eller höger, men en färsk studie, gjord av Andrey Giljov, Karina Karenina, Janeane Ingram och Yegor Malashichev på vilda kängurus i Australien och på Tasmanien visar att de flesta kängurus är vänsterhänta. Den vänsterhänta dominansen är speciellt tydlig bland röda och grå jättekängurus.

”Har inte vänsterhänta nog med problem? Nu visar en ny studie att de dessutom tjänar mindre än högerhänta personer.”

Jag fick en länk häromdagen till en artikel i Expressen, som hänvisade till forskarrapporten The Wages of Sinistrality: Handedness, Brain Structure and Human Capital Accumulation, skriven av Joshua Goodman, forskarassistent vid John F. Kennedy School of Government vid Harvard University i USA. Enligt rapporten tjänar vänsterhänta 10-12 % mindre i lön jämfört med högerhänta. Resultatet har man kommit fram till genom att analysera faktorer som inkomst, begåvning, familjehistoria och provresultat med hjälp av flera databaser.