Feeds:
Inlägg
Kommentarer

”Left-handers may be one of the last unorganized minorities in our society, with no collective power and no real sense of common identity.”

”Vänsterhänta kan vara den sista oorganiserade minoriteten i vårt samhälle, utan något kollektivt inflytande och i avsaknad av en gemensam identitet.”

Stanley Coren, 1992

Karta_PG_Bismarck_Archipelago

Ön Manus i Bismarckarkipelagen som tillhör den etnografisk regionen Melanesien är som ni kanske förstår till namnet mina drömmars ö. Där skulle jag vilja skapa det ultimata sinistromanualistiska samhället, där alla som anser sig vara vänsterhänta skulle få plats.

Nyligen nåddes jag av nyheten att ön har börjat användas som Stilla Havets Guantanamo av Australien, vilket gör mig nedstämd. Hit skeppas asylsökande för att gömmas undan och invånarna på ön vågar inte prata.

”Vad är det för fel på vänsterhänta personer?”

Klickade för några minuter sen in mig på 17 personer som garanterat är vänsterhänta på Lajkat, en nöjessajt som tillhör Aftonbladet och har Ehsan Fadakar som ansvarig utgivare. Tydligen har kunskapen och toleransen i världen inte nått längre än så här. Jag blir förkrossad!

behallalugn_genom_att_krama_en_rod_kanguru_tshirtMan har länge trott att det bara är människan som har en hänthet, antingen vänster eller höger, men en färsk studie, gjord av Andrey Giljov, Karina Karenina, Janeane Ingram och Yegor Malashichev på vilda kängurus i Australien och på Tasmanien visar att de flesta kängurus är vänsterhänta. Den vänsterhänta dominansen är speciellt tydlig bland röda och grå jättekängurus.

”Har inte vänsterhänta nog med problem? Nu visar en ny studie att de dessutom tjänar mindre än högerhänta personer.”

Jag fick en länk häromdagen till en artikel i Expressen, som hänvisade till forskarrapporten The Wages of Sinistrality: Handedness, Brain Structure and Human Capital Accumulation, skriven av Joshua Goodman, forskarassistent vid John F. Kennedy School of Government vid Harvard University i USA. Enligt rapporten tjänar vänsterhänta 10-12 % mindre i lön jämfört med högerhänta. Resultatet har man kommit fram till genom att analysera faktorer som inkomst, begåvning, familjehistoria och provresultat med hjälp av flera databaser.

lhclogoVänsterhäntas dag har firats sedan 1992 då brittiska Left-Hander’s Club började uppmärksamma vänsterhäntas livsstil. Vänsterhäntas dag är en dag då man kan fira sin vänsterhänthet och öka allmänhetens kunskaper om för- och nackdelar med att vara vänsterhänt.

Ett sätt visa upp händelsen är att skapa en ”vänsterzon”, en speciell yta där alla aktiviteter  måste göras med vänster hand.

640px-Homo_sapiens_neanderthalensisHögerhandsnormen är inte bara ett modernt fenomen. Den högra handen har varit norm i mer än 500’000 år. Studier på tänder bland förhistoriska människovarelser, som t.ex. neandertalare, har kunnat fastställa deras hänthet. När våra förfäder skulle behandla djurskinn, höll de en del av djuret i en hand och en annan del i munnen. Genom att studera slitaget på tänderna har man kunnat avgöra vilken hand som var den dominanta. En enda tand räcker att studera.

 

 

Nästa gång du ser en överförfriskad person i en barmiljö, kolla i vilken hand som vederbörande bär sitt glas. Chansen är stor att det är i vänster hand. I åratal har det spridits myter om att vänsterhänta har en större risk att bli alkoholister. En studie på 25’000 personer från 12 olika länder har visat att vänsterhänta inte blir lättare alkoholister utan att de bara gillar att kröka oftare. Dock ska detta inte ha något att göra med att vänsterhänta, som en minoritetsgrupp, lever i en mer socialt stressad miljö.
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.